ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Τα προϊόντα μας

Γάλα

Γάλα

Ακολουθώντας ειδικό σιτηρέσιο υποστηρίζουμε την υψηλή γαλακτοπαραγωγή των ζώων μας και βελτιώνουμε τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά.

Πρόβατα Assaf.E

Πρόβατα Assaf.E

Πωλούμε πρόβατα Assaf.E υψηλής γαλακτοπαραγωγής.

Λίπασμα

Λίπασμα

Πωλούμε οργανικό λίπασμα από την κατεργασία της κοπριάς.