προβατίνες στο αρμεκτήριοΑκολουθώντας ειδικό σιτηρέσιο υποστηρίζουμε την υψηλή γαλακτοπαραγωγή των ζώων μας και βελτιώνουμε τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Παράλληλα φροντίζουμε για την κατάλληλη ισορροπία των τροφών ώστε να εξασφαλίζουμε την καλή υγεία των ζώων

Στην Φάρμα Όις καινοτομούμε!

Με όπλο την τεχνολογία, την πιστοποίηση, την εφαρμογή διεθνών προτύπων διαχείρισης και τον σεβασμό στον άνθρωπο και στα ζώα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

Εξοπλισμός, συστήματα, λογισμικό

 • Εξοπλισμός - Παγολεκάνες
  Εξοπλισμός - Παγολεκάνες
 • Ψηφιακή γαλακτομέτρηση - διαχείριση ποίμνιου
  Ψηφιακή γαλακτομέτρηση - διαχείριση ποίμνιου
 • Ψηφιακή γαλακτομέτρηση - διαχείριση ποίμνιου
  Ψηφιακή γαλακτομέτρηση - διαχείριση ποίμνιου
 • Ψηφιακή γαλακτομέτρηση - διαχείριση ποίμνιου
  Ψηφιακή γαλακτομέτρηση - διαχείριση ποίμνιου
 • Ψηφιακή γαλακτομέτρηση - διαχείριση ποίμνιου
  Ψηφιακή γαλακτομέτρηση - διαχείριση ποίμνιου
 • Ψηφιακή γαλακτομέτρηση
  Ψηφιακή γαλακτομέτρηση
 • Αρμεκτήριο
  Αρμεκτήριο
 • Αρμεκτήριο
  Αρμεκτήριο
 • Σιλό
  Σιλό
Υψηλή γαλακτοπαραγωγή προβάτων

Μέσος όρος 650 γαλακτοπαραγωγών ζώων: 492,3 kg/έτος (2017)