προβατίνες Assaf.EΕμπορευόμαστε πρόβατα Assaf.E υψηλής γαλακτοπαραγωγής.

 • Αρνάδες 3-4 μηνων
 • Αρνάδες 6-7 μηνών
 • Κριοί

Χαρακτηριστικά φυλής

 • Η φυλή Assaf δημιουργήθηκε στο Ισραήλ από την διασταύρωση Awassi με East Friesian
 • Ο κλάδος Assaf.E προήλθε απο την διασταύρωση αρσενικών Assaf με Ισπανικές φυλές (Castellana, Churra, κλπ). Η διαδικασία άρχισε το 1977 & ολοκληρώθηκε το 2000.
 • Εξαιρετική προσαρμοστικότητα σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες
 • Υψηλή Γαλακτοπαραγωγή : 400-800 kg (MO 500 kg)
 • Υψηλή πολυδημία (1,4-1,6)
 • Κριοί : Βάρος 110+/-12 kg
 • Προβατίνες : Βάρος 76+/- 11 kg
 • Θνησιμότητα αμνών 5%
 • Γονιμότητα κατά την αναπαραγωγή: 91%

Περισσότερες πληροφορίες και μορφολογικά Χαρακτηριστικά φυλής ASSAF.E μπορείτε να βρείτε εδώ και εδώ.

Στην Φάρμα Όις καινοτομούμε!

Με όπλο την τεχνολογία, την πιστοποίηση, την εφαρμογή διεθνών προτύπων διαχείρισης και τον σεβασμό στον άνθρωπο και στα ζώα