Συμβουλευτική στην προβατοτροφία

Η πολυετής εμπειρία μας ως μηχανικοί αλλά και ως κτηνοτρόφοι στην πράξη καθώς και η ομάδα ειδικών επαγγελματιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε εγγυώνται τον σχεδιασμό, υλοποίηση και επιτυχία νέων επιχειρηματικών σχεδίων στη σταβλισμένη κτηνοτροφία.

  • Μελέτη βιωσιμότητας

  • Πρόγραμμα διαχείρισης φάρμας (πρόγραμμα διατροφής, πρόγραμμα επιβάσεων, πρόγραμμα εμβολίων, budget)

  • Σχεδιασμός και κατασκευή πιστοποιημένων σταβλικών εγκαταστάσεων και βοηθητικών κτηρίων

  • Έκδοση απαραίτητων αδειών

Η πολυετής εμπειρία μας ως μηχανικοί αλλά και ως κτηνοτρόφοι στην πράξη καθώς και η ομάδα ειδικών επαγγελματιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε εγγυώνται τον σχεδιασμό, υλοποίηση και επιτυχία νέων επιχειρηματικών σχεδίων στη σταβλισμένη κτηνοτροφία.

Φάρμα Όις - στάβλοι

Η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει την εκτέλεση μελέτης βιωσιμότητας μίας επιχείρησης ανάλογα με το προς επένδυση κεφάλαιο, τον τρόπο διαχείρισης και τη λειτουργία της εταιρείας, να προτείνει τον κατάλληλο αριθμό ζώων για την εκκίνηση μίας επιχειρηματικής προσπάθειας και να διερευνήσει τον βέλτιστο τρόπο ανάπτυξης.

Είναι πάντα ασφαλέστερη και οικονομικά λιγότερο δαπανηρή η εξάντληση των δυνατοτήτων στα σενάρια της μελέτης από την λειτουργία μίας εταιρείας χωρίς σαφή αρχικό στόχο και τρόπο επίτευξης του.

Επίσης μπορούμε να αναλάβουμε την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών (αρχιτεκτονικά, στατικά, Η/Μηχανολογικά) για την πλήρη αδειοδότηση της εγκατάστασης, καθώς και την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας μίας κτηνοτροφικής μονάδας.

Σε συνεργασία με την τεχνική εταιρεία ΧΩΡΟΔΟΜΗΣΗ ΕΠΕ αναλαμβάνουμε την κατασκευή και παράδοση όλων των τμημάτων ενός Έργου, ακόμα και την παράδοση με το κλειδί στο χέρι (turn key solutions).

Μαζί με τους ειδικούς συνεργάτες μας σας προτείνουμε να συντάξουμε προς υλοποίηση το σχέδιο διαχείρισης (farm management) του κοπαδιού με ειδικό σιτηρέσιο όλων των μελών του (προβατίνες, αρνάδες, κριάρια αναπαραγωγής, αρνιά πάχυνσης), προγραμματισμό αγορών και αποθήκευσης των πρώτων υλών, πρόγραμμα συζεύξεων και κύκλο αναπαραγωγής, πρόγραμμα εμβολιασμών και αξιολόγησης τους.

Το μυστικό της επιτυχίας μίας διαδρομής συνήθως κρύβεται στην βέλτιστη προετοιμασία πριν ακόμα το πρώτο βήμα!