Με εργαλείο την τεχνολογία πιστοποιούμε τα ζώα μας

Μετρώντας με ακρίβεια την ημερήσια γαλακτοπαραγωγή κάθε προβατίνας εμπλουτίζουμε με ακριβή στοιχεία το λογισμικό / βάση δεδομένων διαχείρισης εκτροφής μας και είμαστε σε θέση να αξιολογούμε την απόδοση κάθε ζώου και να διαχειριζόμαστε την εξέλιξη του κοπαδιού.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΑΣ

Για την διαχείριση του κοπαδιού μας έχει εγκατασταθεί γαλακτομέτρηση της Afimilk, όπου καταγράφεται η ημερήσια γαλακτοπαραγωγή κάθε αρμεγόμενου ζώου. Εκτός αυτού καταγράφονται όλες οι ενέργειες ή συμβάντα, όπως εμβόλια, γεννήσεις, τυχούσες αποβολές, θάνατοι, πωλήσεις κλπ., στοιχεία απαραίτητα για την διαχείριση του κοπαδιού.

Κατ’ αυτό τον τρόπο δημιουργείται η βάση δεδομένων από όπου αντλούμε στοιχεία όπως το γενεαλογικό δέντρο κάθε ζώου, το κόστος του κατά την διάρκεια του έτους, την πολυδημία των προβατίνων, τα αποτελέσματα μίας γέννας, κλπ με τα οποία στοιχεία παρακολουθούμε την εξέλιξη τους και αξιολογούμε την απόδοση τους.

Κάθε αρνάκι μαρκάρεται κατά την γέννηση του με το νούμερο της μητέρας, γνωρίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τις γενετικές δυνατότητες του. Από τα αρσενικά αρνιά κρατούμε σε κάθε γέννα ~5% ως ζώα αναπαραγωγής βάσει των αποδόσεων και την ηλικία της μητέρας. Επιπλέον βασικό κριτήριο για την παραμονή τους είναι ο σωματότυπος και η ανάπτυξη τους, οπότε γίνεται και 2η αξιολόγηση κατά τον 3ο ή 4ο μήνα.

Αντίστοιχη αξιολόγηση γίνεται και για τις αρνάδες ώστε να παραμένουν τα σωστά αναπτυγμένα ζώα.

Στοιχεία αξιολόγησης για τις προβατίνες είναι

  • Η γαλακτοπαραγωγή τους πάνω από το όριο των 350 κιλών/έτος.

  • Η γονιμότητα τους

  • Η κατάσταση των μαστών

  • Η γενικότερη σωματική υγεία

Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκουμε την συνεχή φυσική βελτίωση του κοπαδιού επιδιώκοντας να πετύχουμε σε σύντομο χρόνο Μ.Ο. κοπαδιού 600-610 κιλά / έτος που αποτελεί και τον υψηλότερο Μ.Ο. σύγχρονων μονάδων.